Алсын хараа:

“Цагааннуур” чөлөөт бүс нь олон улсын худалдаа, тээврийн зангилаа төв, Монголын баруун бүс нутгийн эрчимтэй хөгжлийн нэг гарц мөн.

Эрхэм зорилго:

Олон улсын түвшинд хүрсэн жишиг чөлөөт бүсийг байгуулж, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын өсөлтийг тэргүүлэгч, эрчимтэй хөгжлийн төв болгон, баруун бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах замаар Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд оршино.