"ЧӨЛӨӨТ БҮС" ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй ААН байгууллагууд, Захирагчийн ажлын албанд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:

  • Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл.
  • Үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
  • Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас.
  • Шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл
  • Хамтран ажиллах гэрээ /Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4 дэх заалтад хамаарах хуулийн этгээдэд/

Лавлах утас: 324026 99424733

ЧӨЛӨӨТ-БҮСЭД-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГАА-ЭРХЛЭХ-ХУУЛИЙН-ЭТГЭЭД-БОЛОН-ЭД-ХӨРӨНГИЙН-ЭРХИЙГ-УЛСЫН-БҮРТГЭЛД-БҮРТГЭХ