Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

“Цагааннуур” чөлөөт бүсэд газар эзэмших, ашиглах төсөл сонгон шалгаруулалт болон дуудлага худалдаанд ялсан аж ахуйн нэгж, иргэн нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх “ЧӨЛӨӨТ БҮС” тодотголтой улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, ЗАА-аас олгодог аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн гэрчилгээ, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг авсны дараа “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ”-г Чөлөөт бүсийн ЗАА-тай байгуулна.