БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй ААН байгууллагууд, Захирагчийн ажлын албанд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:

  1. Аж ахуйн нэгжийн албан тоот;
  2. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;
  3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
  4. Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт / 5500 төгрөг /
  5. Бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг /

Данс: 100900036013

  1. Шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл Хамтран ажиллах гэрээ /Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4 дэх заалтад хамаарах хуулийн этгээдэд/
  2. Төсөл / Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл дэлгэрэнгүй бичигдсэн байх /

Лавлах утас: 324026 ,99424733,85638937


Цагааннуур чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд бүртгүүлэх, бүртгэлийн гэрчилгээ авах, тусгай зөвшөөрөл олгох цахим үйлчилгээ нь 2024.05.22-ний өдрөөс эхлэн нээгдэж ААН-үүдээс хүсэлт хүлээн авахад бэлэн боллоо.