All Posts

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй

READ MORE

Татвар

READ MORE

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ Бүсийн талбайн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг хийлгэн 11 ширхэг геодезийн байнгын цэг

READ MORE

Авилгын эсрэг арга хэмжээ

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51

READ MORE