All Posts

Танилцуулга

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй

Татвар

Газар олголт

Судалгаа

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ Бүсийн талбайн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг хийлгэн 11 ширхэг геодезийн байнгын цэг

Авилгын эсрэг арга хэмжээ

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51

Дүрэм журам