All Posts

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

  • June 17, 2024

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй

READ MORE

Татвар

  • June 17, 2024

READ MORE
17
Jun
2024

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ Бүсийн талбайн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг хийлгэн 11 ширхэг геодезийн байнгын цэг

READ MORE

Авилгын эсрэг арга хэмжээ

  • June 17, 2024

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51

READ MORE