Бүртгэл

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй ААН байгууллагууд, Захирагчийн ажлын албанд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд: Аж ахуйн нэгжийн албан тоот; Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл; Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/ Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт / 5500 төгрөг / Бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг […]

READ MORE